Wstęp

Mając świadomość, że powierzasz nam swoje dane osobowe, zapewniamy Cię, że cenimy Twoją prywatność. Gwarantujemy Ci, że podejmujemy wszelkie starania, aby przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Z największą uwagą dbamy o Twoje dane osobowe, stosując adekwatne środki techniczne i organizacyjne.

W niniejszym dokumencie znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.cindercloud.com (dalej jako Strona Internetowa). Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej zapoznaj się z niniejszym dokumentem. Jeżeli nie wyrażasz zgody na opisane zasady przetwarzania danych osobowych zaprzestań korzystania ze Strony Internetowej i skontaktuj się z nami w innej formie. Korzystając ze Strony Internetowej lub w inny sposób przekazując nam swoje dane osobowe, akceptujesz prawa, obowiązki i praktyki opisane w niniejszej polityce.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: support@cindercloud.com.


Przetwarzanie Danych Osobowych

W zakresie w jakim odwiedzasz Stronę Internetową lub korzystasz z usług lub funkcjonalności udostępnionych na Stronie Internetowej, możemy zbierać dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług lub funkcjonalności, w szczególności udostępnione przez Ciebie dane osobowe w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego. Dodatkowo możemy zbierać informacje o Twojej aktywności na Stronie Internetowej.

Jeżeli w niniejszym dokumencie powołujemy się na skrót RODO mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorzy nie stosują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, w tym usług dostępnych na Stronie Internetowej, jest (dalej jako Administrator) CLOUD HOSTING SOLUTIONS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kiełczowie, przy ul. Południowej 9D, 55-093 Kiełczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000906805, REGON: 389232789, NIP: 8961604275.

Administrator może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały mu powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Szczegółowe zasady określa wówczas ta umowa. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych.


Dane Kontaktowe

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

 • e-mailowo na adres: support@cindercloud.com
 • pisemnie na adres: ul. Południowa 9d, 55-093 Kiełczów

Korzystanie ze Strony Internetowej

Dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) w zakresie w jakim przeglądasz Stronę Internetową lub korzystasz z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej, przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz/statystyk aktywności na Stronie Internetowej, a także preferencji użytkowników w celu poprawy funkcjonalności Strony Internetowej oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Korzystanie z Formularza Kontaktowego

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie Internetowej. Skorzystanie z formularza wymaga wypełnienia określonych pól i podania danych osobowych, które są niezbędne do skontaktowania się z osobą wypełniającą formularz i udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. W formularzu można podać także dodatkowe dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić Administratorowi skontaktowanie się z osobą korzystającą z formularza kontaktowego. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe w zakresie w jakim korzystasz z formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania (adres e-mail) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz/statystyk aktywności na Stronie Internetowej, a także preferencji użytkowników w celu poprawy funkcjonalności Strony Internetowej oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Wysyłka Informacji Marketingowych / Newslettera

Jeżeli przy rejestracji konta na Stronie Internetowej wyraziłeś zgodę na otrzymywania wiadomości e-mailowych z newsami, ofertami, newsletterem itp., Twoje dane osobowe (w szczególności adres e-mail) przetwarzane są przez Administratora w celu przesyłania Ci newsów, ofert, newslettera itp. świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


Pliki Cookies i Logi Serwera

Pliki cookies to niewielkie informacje/pliki tekstowe instalowane i przechowywane na urządzeniu końcowym osoby przeglądającej Stronę Internetową (komputer, telefon, tablet itp.), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz dokonywanych czynności. Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne), zaś inne są przechowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na Stronę Internetową (tzw. stałe/trwałe cookies).

Podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Istnieje możliwość zmian ustawień cookies z poziomu przeglądarki, jak również możliwość usunięcia plików cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej można odnaleźć wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie ze Strony Internetowej.

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony Internetowej.

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez osobę przeglądającą Stronę Internetową (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies)
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies)
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w celu analizy sposobu korzystania ze Strony Internetowej do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej). Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze Strony Internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze Strony Internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zajrzyj na stronę internetową: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona Internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony Internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną Internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Okres Przetwarzania Danych Osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas korzystania ze Strony Internetowej oraz przez czas korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


Prawa Osób których Dane Dotyczą

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, możesz wycofać ją w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Masz również prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.


Odbiorcy Danych

Udostępniamy Twoje dane osobowe jedynie, gdy jest to naprawdę konieczne. Przed udostępnieniem Twoich danych osobowych dokładnie weryfikujemy czy podmiot, któremu udostępniamy dane osobowe daje gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, tak aby Twoja prywatność była bezpieczna.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom, czyli zewnętrznym podmiotom, z usług których korzystamy, w szczególności operatorom płatności, właścicielom serwerów itp. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, np. policji, prokuraturze czy sądom.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 5, Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.


Zmiana Polityki

Niniejsza polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, w związku z tym może ona ulec zmianie w każdym czasie. Zmieniona polityka udostępniana jest na Stronie Internetowej.